เกี่ยวกับเรา

 

ดร.สุชาติ คชจันทร์ สำเร็จการศึกษาการจัดการดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่านมีประสบการณ์การทำงานที่ฝ่ายงบประมาณและวางแผน ธนาคารกสิกรไทย ประมาณ 6 ปี และต่อมาภายหลังท่านได้ร่วมงานกับฝ่ายวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ในหลายสถาบันการเงินเป็นเวลาถึง 10 ปี และภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2540 ท่านได้ผันอาชีพมาร่วมงานในฐานะผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี 2541 และได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO)

 

 

 

ต่อมาในปี 2559 ท่านได้ตัดสินใจมาจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาการเงินและธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านการพัฒนาระบบการบริหารการเงิน ซึ่งคือความเชี่ยวชาญของท่าน

 

ประสบการณ์
พ.ศ.2541 – 2559      หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
บริษัท ไดโดสิทธิผล จำกัด
(The “D.I.D” motorcycle chain manufacturer in Thailand.)
พ.ศ.2539 – 2540      ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิทก้า จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2535 – 2539      ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออกฟายแน้นซ์ (1991) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2532 – 2534      ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 
บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) 
พ.ศ.2526 – 2532      เจ้าหน้าที่ขั้นกลาง ฝ่ายงบประมาณและวางแผน 
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

การศึกษา 
พ.ศ.2549 – 2555     การจัดการดุษฎีบัณฑิต    
มหาวิทยาลัย ศรีปทุม 
พ.ศ.2530 – 2532     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)    
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
พ.ศ.2522 – 2525     เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 

หลักสูตรอบรม
พ.ศ.2545    Internal Audit Workshop (Federation of Accounting Professions)
พ.ศ.2548    Modern Purchasing Management (Business Research Center)
พ.ศ.2552    Effective Cost Management &Cost Control (Asia Business Forum)
พ.ศ.2557    Corporate Fraud Controls & Investigation (Idea Forum)
พ.ศ.2558    Legal & Financial due diligence strategies for Successful Acquisitions, JVS & Strategic Alliances

ใบอนุญาตวิชาชีพ
พ.ศ.2559    ที่ปรึกษาทางการเงิน  (ชมรมวาณิชธนกิจ  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย)
ที่ปรีกษาการลงทุน (สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย)
พ.ศ.2560    ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน สายงานที่ปรึกษาการเงิน (สำนักงาน กลต.)